O czasopiśmie

Czasopismo porusza tematy szeroko rozumianego pasażerskiego transportu zbiorowego, technologii informatycznych oraz związanych z tą tematyką problemów socjologicznych.

Wydawcą „Komunikacji Publicznej” jest Komunikacyjny Związek Komunalny GOP, jeden z największych organizatorów transportu zbiorowego w kraju.

Zasadniczym odbiorcą pisma jest środowisko związane z nauką, administracją publiczną oraz podmiotami działającymi na rzecz transportu zbiorowego. Pismo trafia także do bibliotek wszystkich związanych z transportem wyższych uczelni w naszym kraju.

Pełne wersje wszystkich artykułów są dostępne bezpłatnie w wersji elektronicznej na podstronie archiwum.

Numer p-ISNN: 1426-5788

Numer e-ISSN: 2543-6570

Artykuły są licencjonowane przez Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

Białe plamy i wykluczenie społeczne – transportowe

Wprowadzenie systemowych zmian w obsłudze podmiejskich i regionalnych przewozów zbiorowych poprzedziła szeroka i trwająca przez kilka lat dyskusja nad zawartością nowej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Kupować czy modernizować tabor kolejowy?

Ze względu na głębokie przemiany, jakie zachodzą wśród polskich przewoźników kolejowych, a także w samej infrastrukturze kolejowej, warto odpowiedzieć pytanie, które rozwiązanie jest bardziej sensowne i bardziej przyszłościowe. Koronnym argumentem przy podejmowaniu decyzji powinny być jednak nie względy finansowe, ale przede wszystkim bezpieczeństwo i komfort podróży.

Unijne zakupy już bez diesli

Zakładane na kolejne lata zakupy taboru autobusowego z tradycyjnymi silnikami mogą okazać się droższe, niż planowano. Unijne wsparcie nie będzie już kierowane na autobusy napędzane wyłącznie silnikami wysokoprężnymi, choćbybyły zgodne z najnowszymi normami.
KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone © 2017 r.