O czasopiśmie

Czasopismo porusza tematy szeroko rozumianego pasażerskiego transportu zbiorowego, technologii informatycznych oraz związanych z tą tematyką problemów socjologicznych.

Wydawcą „Komunikacji Publicznej” jest Komunikacyjny Związek Komunalny GOP, jeden z największych organizatorów transportu zbiorowego w kraju.

Zasadniczym odbiorcą pisma jest środowisko związane z nauką, administracją publiczną oraz podmiotami działającymi na rzecz transportu zbiorowego. Pismo trafia także do bibliotek wszystkich związanych z transportem wyższych uczelni w naszym kraju.

Pełne wersje wszystkich artykułów są dostępne bezpłatnie w wersji elektronicznej na podstronie archiwum.

Numer p-ISNN: 1426-5788

Numer e-ISSN: 2543-6570

Artykuły są licencjonowane przez Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

Lotniczy safety case niezbędny w systemie zarządzania bezpieczeństwem w komunikacji powszechnej i nie tylko?

Dynamiczny rozwój naukowo-techniczny w lotnictwie przyczynia się do implementacji nowych technik i technologii (w tym satelitarnych), wprowadzania zmian organizacyjnych, strukturalnych, ale pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, gwarantującego eliminowanie lub ograniczanie potencjalnych zagrożeń, powodujących w efekcie przesłanki, incydenty i wypadki. Zgodnie z założeniami ICAO (International Civil Aviation Organization) państwa zostały zobowiązane do opracowania i implementowania Krajowych Programów Bezpieczeństwa 1– SSP (State Safety Programmes). Ustanowienie i utrzymanie ujednoliconego, wysokiego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa uwzględniono również w Unii Europejskiej, opracowując: Europejski Program Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym– EASP (European Aviation Safety Programme) oraz Europejski Plan Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym – EASp (European Aviation Safety Plan).

Efektywność bezpłatnego transportu zbiorowego w miastach

Ujemnym efektem wzrostu mobilności na obszarach zurbanizowanych są: kongestia, zanieczyszczenie powietrza, hałas, wypadki. Dlatego tak wielkiego znaczenia nabiera efektywne zarządzanie mobilnością miejską. W szczególności chodzi o ograniczenie marginalnych kosztów społecznych mobilności. Niższe koszty marginalne mobilności można osiągnąć, zmniejszając koszty zewnętrzne – głównym elementem tych kosztów są skutki używania samochodów w zaspokajaniu potrzeb przewozowych. Jednak zrównoważona mobilność nie oznacza jedynie ograniczenia używania samochodów – pakiet instrumentów równoważących mobilność jest szeroki i złożony. Dopiero odpowiedni miks tych narzędzi daje szansę osiągnięcia optimum.

Od eko- i elektromobilności nie ma odwrotu. Dlatego już dziś trzeba kształcić kadry.

O nowej ofercie kształcenia dla studentów, perspektywach rozwoju eko i elektromobilności w Polsce, a także współpracy uczelni z przedsiębiorstwami sektora transportowego z profesorem Rafałem Burdzikiem, prodziekanem ds. kształcenia Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej, rozmawia Michał Wroński.
KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone © 2017 r.