O czasopiśmie

Czasopismo porusza tematy szeroko rozumianego pasażerskiego transportu zbiorowego, technologii informatycznych oraz związanych z tą tematyką problemów socjologicznych.

Wydawcą „Komunikacji Publicznej” jest Komunikacyjny Związek Komunalny GOP, jeden z największych organizatorów transportu zbiorowego w kraju.

Zasadniczym odbiorcą pisma jest środowisko związane z nauką, administracją publiczną oraz podmiotami działającymi na rzecz transportu zbiorowego. Pismo trafia także do bibliotek wszystkich związanych z transportem wyższych uczelni w naszym kraju.

Pełne wersje wszystkich artykułów są dostępne bezpłatnie w wersji elektronicznej na podstronie archiwum.

Numer p-ISNN: 1426-5788

Numer e-ISSN: 2543-6570

Artykuły są licencjonowane przez Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

Ruszył inwestycyjny zegar

Rozmowa z Marcinem Krupą, prezydentem Katowic.

System Śląskiej Karty Usług Publicznych jako narzędzie do kontroli jakości wykonywanych usług

System ŚKUP w Komunikacyjnym Związku Komunalnym GOP uruchomiony został w październiku 2015 roku. Oprócz funkcji dostępnych dla użytkowników – pasażerów oraz mieszkańców, system jest także narzędziem do zarządzania usługami publicznymi, także w zakresie kontroli jakości usług przewozowych wykonywanych przez operatorów dla KZK GOP. W artykule opisane zostało wykorzystanie dwóch modułów – analityczno-raportowego (MAR) oraz mapowego, umożliwiających wykonywanie kontroli zarówno w czasie rzeczywistym, jak i weryfikację danych archiwalnych, dotyczących realizacji kursów linii jeżdżących na zlecenie Związku.

Doba kalendarzowa a doba komunikacyjna

Artykuł porusza zagadnienie wpływu oferty przewozowej na przepływy osób na obszarach zurbanizowanych, poprzez dostępność wyrażoną okresem działania. Związany jest on z godzinami odjazdów poszczególnych kursów, które mogą być realizowane w ciągu doby kalendarzowej. Problem stanowią kursy „przechodzące” przez północ, gdyż ich realizacja odbywa się w dwóch dobach kalendarzowych. Konieczne jest zatem stosowanie rozwiązań przyporządkowujących godziny dojazdów do odpowiednich dób: kalendarzowej i komunikacyjnej. Wpływa to zarówno na zapisy w systemach informatycznych, jak i informacjach dla poszczególnych służb ruchu oraz pasażerów.
KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone © 2017 r.