Komunikacja Publiczna - Archiwalne wydania

Komunikacja Publiczna 3/2015

Data publikacji: 2016-01-19

Karta inne niż wszystkie

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP rozpoczął w październiku wydawanie Śląskiej Karty Usług Publicznych. Posiadaczy tej właśnie karty jest już ponad trzy tysiące i z każdym dniem wciąż ich przybywa. Na kartę ŚKUP można załadować środki pieniężne lub zapisać bilet okresowy. Oprócz Portalu Klienta i punktu obsługi pasażera można to zrobić również w automatach biletowych. Zapisane na karcie pieniądze docelowo będzie można wykorzystywać do płatności w pojeździe za bilety jednorazowe. Obecnie na otrzymanych kartach można zapisywać bilety okresowe, obowiązujące najwcześniej od 1 listopada. Jednak Śląska Karta Usług Publicznych to nie tylko elektroniczny bilet komunikacji miejskiej. Kartą będzie można zapłacić za parkowanie, używana będzie ...

zobacz wydanie

Komunikacja 2/2015

Data publikacji: 2015-07-08

Warto być życzliwym

W Warszawie ruszyła druga już edycja kampanii społecznej „Kierunek życzliwość w komunikacji miejskiej". Tegoroczna odsłona akcji przebiega pod hasłem: „Bądź życzliwym pasażerem zamiast być monsterem" i potrwa do końca roku 2015. Od 20 maja w tramwajach, autobusach, metrze oraz pociągach SKM można zobaczyć między innymi Hałaśnika Głuchawego, Tępacza Ignoranta, Knyszojada Smrodliwego, Kłapodzioba Wylewnego czy Zastawiacza Olbrzymiego. To zabawne postacie, tak zwane monstery: Hałaśnik Głuchawy - który w komunikacji słucha głośno muzyki, Tępacz Ignorant - przedstawiciel osób, które nie zauważają współpasażerów, Knyszojad Smrodliwy - spożywający przeróżne pokarmy o intensywnym zapachu, Kłapodziób Wylewny - rozmawiający głośno przez telefon, ...

zobacz wydanie

Komunikacja 1/2015

Data publikacji: 2015-04-21

SilesiaKOMUNIKACJA, czyli spotkanie branży

Oddajemy w Państwa ręce pierwsze tegoroczne wydanie „Komunikacji Publicznej" w odnowionej szacie graficznej. Mamy nadzieję, że się spodoba. Cieszymy się tym bardziej, że numer ten będzie kolportowany podczas Targów Transportu Publicznego SilesiaKOMUNIKACJA w Expo Silesia w Sosnowcu. Już po raz siódmy przedstawiciele branży spotkają się na targach 22 i 23 kwietnia 2015 roku. Od 2009 roku targi stale rosną w siłę, zapewniając wystawcom i zwiedzającym coraz wyższą jakość. To jedyne miejsce w Polsce, gdzie spotykają się wszystkie obszary transportu publicznego. Poprzednie edycje pokazały, że targi to nie tylko integrujące spotkanie branży, prezentacja pojazdów czołowych producentów, sprzętu serwisowego, wyposażenia warsztatów i zajezdni ...

zobacz wydanie

Komunikacja Publiczna I/2014-2015

Data publikacji: 2015-03-02

Zmierzamy w dobrym kierunku

Komunikacja miejska w Polsce zmierza naprawdę w dobrym kierunku. Mogli się o tym przekonać uczestnicy międzynarodowego seminarium „Organizowanie - finansowanie - kontraktowanie transportu publicznego w Polsce i Europie", które odbyło się w Katowicach. Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego oraz Komunikacyjny Związek GOP byli organizatorami tego wydarzenia. Co ważne, zagraniczni goście pokazali też swoim polskim partnerom kilka dobrych, sprawdzających się i często efektownych rozwiązań z różnych miejsc Europy, które zapewne częściowo dałoby się też wdrażać w Polsce. Dlatego też oddajemy w Państwa ręce wydanie specjalne „Komunikacji Publicznej", które w całości poświęcone jest właśnie katowickiemu seminarium. Dlaczego UITP zdecydowała ...

zobacz wydanie

Komunikacja 4/2014-2015

Data publikacji: 2014-11-24

Niy ma gańby jeździć busym

No właśnie, niy ma gańby jeździć busym. To stwierdzenie na pewno będzie trudne do rozszyfrowania dla nie-Ślązaków. Ale my­ślę, że każdy by się pod nim chętnie podpisał. Dokładnie oznacza: nie wstydzę się jeździć autobusem. Bo i dlaczego? Na pewno nie wstydzą się, a wręcz wybierają na co dzień komunikację miejską finaliści kon­kursu: „Jeżdżę autobusem, jeżdżę tramwajem", organizowanego przez Komunikacyjny Zwią­zek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Prze­mysłowego. To kolejna akcja Związku, który stawia tym razem bardzo mocno na swoich pasażerów, bo kto, jeśli nie ludzie podróżują­cy autobusami i tramwajami KZK GOP, może lepiej zareklamować komunikację miejską? Tak naprawdę komunikacja to nie tylko trans­port, ale przede wszystkim interakcje ...

zobacz wydanie

Komunikacja 3/2014

Data publikacji: 2014-08-27

Podziękuj swojemu kierowcy!

Wszyscy na pewno pamiętamy z dzieciń­stwa bajkę o trzech czarodziejskich słowach, które sprawiają, że lepiej nam się żyje. „Pro­szę", „dziękuję" i „przepraszam" to słowa klu­cze, które w relacjach z innymi otwierają na­prawdę wszystkie drzwi. Jak to się ma jednak do komunikacji publicznej? Często zapomi­namy o tym, że wokół nas są tacy sami lu­dzie jak my, którzy oczekują szacunku, zro­zumienia i... uśmiechu. Także w komunikacji miejskiej! Te trzy słowa, które dobrze znamy, mogą spowodować, że komunikacją miejską będzie się podróżować po prostu przyjem­niej. A kierowcy, dzięki którym bezpiecznie docieramy do celu podróży, chcieliby poczuć się docenieni. Tym bardziej cieszy, że to wła­śnie pasażerowie wymyślili kampanię „Czy ...

zobacz wydanie

komunikacja 2/2014

Data publikacji: 2014-06-23

Z korzyścią dla naszych miast

Inteligentne Systemy Transportowe (Intelligent Transport Systems, ITS) mają za zadanie poprawiać efektywność sieci komunikacyjnej i zapewniać bezpieczeństwo uczestników ruchu. Co ważne, zastosowanie ITS ma neutralny wpływ na środowisko naturalne. Obniżenie emisji spalin jest priorytetem, ponieważ dzięki sprawnemu zarządzaniu ruchem zmniejsza się stężenie dwutlenku węgla w gęsto zamieszkałych centrach miast. Inteligentne systemy obejmują między innymi rozwiązania dotyczące sterowania ruchem komunikacji miejskiej, wprowadzenia stref płatnych w centrum miast oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Coraz więcej miast korzysta już z nowych rozwiązań, jakie daje system, oczywiście zgodnie ze swoimi potrzebami. Jedne miasta skupiają się ...

zobacz wydanie

Komunikacja 1/2014

Data publikacji: 2014-04-14

Jedyny taki konkurs

Już po raz piąty z rzędu Targom Transpor­tu Publicznego SilesiaKOMUNIKACJA, któ­re odbędą się 15 i 16 kwietnia 2014 roku w Sosnowcu, towarzyszyć będzie Konkurs na Produkt w Komunikacji Miejskiej Przyja­zny Osobom z Niepełnosprawnością. Jest on organizowany przez Komunikacyjny Zwią­zek Komunalny GOP, przy współudziale Cen­trum Targowo-Wystawienniczego Expo Si­lesia. Partnerami konkursu są stowarzysze­nia, organizacje pożytku publicznego, jed­nostki samorządu terytorialnego, spółki pra­wa handlowego oraz inne podmioty pro­wadzące działalność gospodarczą na wła­sny rachunek, które w ramach współpracy z KZK GOP zaangażowane są w propago­wanie idei konkursu. W jego trakcie ocenia­ne są produkty wszystkich firm biorących udział w targach ...

zobacz wydanie

Komunikacja 4/2013-2014

Data publikacji: 2014-01-14

Tramwajem naturalnie! Od zawsze

„Tramwajem naturalnie! Od zawsze" - to druga odsłona kampanii przygotowanej przez Tramwaje Śląskie, która ma zachęcić wszystkich mieszkańców aglomeracji górnośląskiej do korzystania z komunikacji tramwajowej. Dlaczego naturalnie? Na Śląsku tramwaje są rzeczywiście charakterystycznym elementem krajobrazu. To nie tylko tradycja i bogata historia, ale również proekologiczna forma komunikacji. Kampania przypomina, że przez 115 lat tramwaje były obecne w miastach Górnego Śląska, stanowiąc przez dziesięciolecia kręgosłup systemu komunikacji publicznej w tym regionie. Pod koniec listopada Tramwaje Śląskie obchodziły 115. rocznicę uruchomienia pierwszej linii tramwaju elektrycznego. I choć tramwaje na Górnym Śląsku kursowały już wcześniej, to ...

zobacz wydanie
KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone © 2017 r.