Komunikacja Publiczna 3/2017
Data wydania: 2017-09-25


okladka

System Śląskiej Karty Usług Publicznych w październiku bieżącego roku będzie obchodził drugą rocznicę swojego funkcjonowania. ŚKUP działa już od pierwszych dni października 2015 roku...

<p>Od tego czasu wydano prawie 300 tys. kart, zmodyfikowano taryfę – KZK GOP całkowicie zrezygnował z papierowych biletów okresowych, ograniczono dostępność jednego rodzaju papierowych biletów jednorazowych. ŚKUP to jednak nie tylko karta będąca nośnikiem biletów oraz pieniądza elektronicznego, które to funkcje są najbardziej widocznymi, dostępnymi dla pasażerów elementami tego systemu. Jest to ogromnie rozbudowane i bardzo przydatne narzędzie, służące do zarządzania usługami publicznymi. Jedną ...
Pobierz pdf Pobierz pdf - english version

Od tego czasu wydano prawie 300 tys. kart, zmodyfikowano taryfę – KZK GOP całkowicie zrezygnował z papierowych biletów okresowych, ograniczono dostępność jednego rodzaju papierowych biletów jednorazowych. ŚKUP to jednak nie tylko karta będąca nośnikiem biletów oraz pieniądza elektronicznego, które to funkcje są najbardziej widocznymi, dostępnymi dla pasażerów elementami tego systemu. Jest to ogromnie rozbudowane i bardzo przydatne narzędzie, służące do zarządzania usługami publicznymi. Jedną z takich opcji ŚKUP jest możliwość wykonywania za jego pomocą kontroli jakości usług przewozowych. O wykorzystaniu systemu w tym zakresie, funkcjach modułów mapowego i analityczno- raportowego można przeczytać w tekście Piotra Radziszewskiego („System Śląskiej Karty Usług Publicznych jako narzędzie do kontroli jakości wykonywanych usług”), który na co dzień korzysta z ich możliwości. W numerze można również przeczytać wywiad z Marcinem Krupą, prezydentem Katowic. W tekście omówione zostały planowane inwestycje oraz zmiany w zakresie organizacji transportu publicznego w stolicy aglomeracji. Komunikacyjny Związek Komunalny GOP już po raz kolejny organizuje kampanię wizerunkową dotyczącą pracy kontrolera biletów. Tym razem zdecydowaliśmy się na pokazanie zdjęć kontrolerów wykonujących swoje codzienne obowiązki. I to nie tylko te najbardziej oczywiste – związane z kontrolą biletów w pojazdach, ale również pokazujemy kontrolerów jako osoby, które służą pasażerom pomocą oraz informacją. Jak zawsze na zdjęciach wystąpili faktycznie pracujący dla Związku kontrolerzy, którzy wykonują to zajęcie na co dzień. W sumie w akcji wystąpiło dwanaścioro pracowników, przygotowano więc dwanaście plakatów, które będą eksponowane na wiatach przystankowych w miastach aglomeracji. Opis tegorocznej akcji wraz z informacją o działaniach zeszłorocznych można znaleźć w tekście „Nie taki straszny… i to już od 9 lat”. Wrzesień to także obchodzony już od wielu lat Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. W tym czasie w wielu miastach organizowane są różnego rodzaju akcje uświadamiające, czym jest zrównoważona mobilność. Temat przez lata nie traci na swojej aktualności, ponieważ znaleźliśmy się już w sytuacji, w której trzeba zdecydować, co zrobić, aby „odkorkować” centra miast. Odpowiedzią na te problemy są rozwiązania z zakresu zrównoważonej mobilności: inteligentne systemy zarządzania ruchem, dynamiczna informacja, bezemisyjne pojazdy itp. W tekście dr. Grzegorza Karonia można przeczytać o dynamicznym zarządzaniu w systemach transportowych. W artykule scharakteryzowano jeden z typów tego rodzaju działań – różne warianty dynamicznego zarządzenia popytem. O roli organizatora transportu pisze w swoim eseju prof. Wojciech Bąkowski. Autor scharakteryzował zadania organizatora i sposób koordynacji przez niego transportu publicznego, które zależą między innymi od wielkości gminy, gęstości sieci komunikacyjnej, potencjału kapitału ludzkiego i technicznego. Omówił także zalety i wady tworzenia związków komunalnych lub porozumień prawnych w zakresie komunikacji publicznej. Z kolei dr Hubert Kołodziejski z Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej opisuje trudności w integracji zbiorowego transportu komunalnego i kolejowego w kontekście wspólnej oferty biletowej. Jak zaznacza autor, wdrożenie takiej integracji utrudnione jest w znacznym stopniu partykularnymi interesami poszczególnych gmin, a dodatkowo procesom integracji nie sprzyjają obowiązujące w Polsce regulacje prawne. Wprowadzenie jednego biletu na pociąg, autobus, tramwaj i trolejbus oznacza bowiem utratę przez przewoźników kolejowych refundacji z budżetu państwa utraconych przychodów z tytułu honorowania uprawnień do przejazdów ulgowych. Te koszty musiałyby pokrywać samorządy. Szczegóły w tekście „Koncepcja integracji transportu kolejowego z miejskim w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta i województwie pomorskim”. Łukasz Kosobucki szczegółowo opisuje techniczny aspekt układania rozkładów jazdy. W jego tekście można przeczytać o rozróżnieniu dób kalendarzowej i komunikacyjnej oraz o ich wpływie na przygotowanie rozkładu. Zagadnienie to wbrew pozorom jest dość skomplikowane, ponieważ wpływa zarówno na zapisy w systemach informatycznych, jak i informacje dla poszczególnych służb ruchu oraz pasażerów.

Artykuly

Kiedy nowe „wrogiem” starszego

Autor: Mateusz Babak, strony: 4

Zapamiętałem trasę dawnej „18” czy fragmenty istniejącej wciąż „trójki” w Makoszowach. Istnieje jeszcze parę takich miejsc. „Piątka” pędząca przez pola między Bobrkiem a Biskupicami lub „dziewiątka”, mijająca Kaufhaus czy Hutę Pokój. To niesamowite, rzadkie obrazy – i pewnie dlatego jeszcze są takie, bo dotąd nie zostały... zmodernizowane.


System Śląskiej Karty Usług Publicznych jako narzędzie do kontroli jakości wykonywanych usług

Autor: Piotr Radziszewski, strony: 8-13

System ŚKUP w Komunikacyjnym Związku Komunalnym GOP uruchomiony został w październiku 2015 roku. Oprócz funkcji dostępnych dla użytkowników – pasażerów oraz mieszkańców, system jest także narzędziem do zarządzania usługami publicznymi, także w zakresie kontroli jakości usług przewozowych wykonywanych przez operatorów dla KZK GOP. W artykule opisane zostało wykorzystanie dwóch modułów – analityczno-raportowego (MAR) oraz mapowego, umożliwiających wykonywanie kontroli zarówno w czasie rzeczywistym, jak i weryfikację danych archiwalnych, dotyczących realizacji kursów linii jeżdżących na zlecenie Związku.


Ruszył inwestycyjny zegar

Autor: Anna Koteras, strony: 14-16

Rozmowa z Marcinem Krupą, prezydentem Katowic.


Strategie dynamicznego zarządzania popytem transportowym

Autor: Grzegorz Karoń, strony: 17-27

W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące wybranych strategii dynamicznego zarządzania zapotrzebowaniem na transport. Uwzględniono przy tym działania związane z zarządzaniem mobilnością.


Rola organizatora w miejskiej komunikacji publicznej

Autor: Wojciech Bąkowski, strony: 28-30

W artykule omówiono rolę organizatora (władz gminy, wyspecjalizowanego podmiotu gminnego lub międzygminnego) w miejskiej komunikacji publicznej. Wymagania wobec organizatora i sposób koordynacji przez niego transportu publicznego są różne i zależą między innymi od wielkości gminy, gęstości sieci komunikacyjnej, potencjału kapitału ludzkiego i technicznego. W eseju omówiono ponadto zalety i wady tworzenia związków komunalnych lub porozumień prawnych w zakresie komunikacji publicznej.


Koncepcja integracji transportu kolejowego z miejskim w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta i województwie pomorskim

Autor: Hubert Kołodziejski, strony: 31-37

Na przykładzie Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta, którego rdzeniem są Gdańsk, Gdynia, Sopot (w sumie OMT to 30 gmin) oraz całego województwa pomorskiego autor opisuje trudności w integracji zbiorowego transportu komunalnego i kolejowego w kontekście wspólnej oferty biletowej. Wdrożenie takiej integracji utrudnione jest w znacznym stopniu partykularnymi interesami poszczególnych gmin, ale nie tylko. Ponadto procesom integracji nie sprzyjają obowiązujące w Polsce regulacje prawne. Wprowadzenie jednego biletu na pociąg, autobus, tramwaj i trolejbus oznacza bowiem utratę przez przewoźników kolejowych refundacji z budżetu państwa utraconych przychodów z tytułu honorowania uprawnień do przejazdów ulgowych. Te koszty musiałyby pokrywać samorządy.


Ochota na tramwaj

Autor: Krzysztof Łęcki, strony: 38

Ktoś powie, gdzie Rzym (Lizbona), gdzie Krym, a gdzie nasze polskie (śląskie) buraki. Otóż, jak sądzę, wcale blisko. Idzie mi o wykreowanie turystycznej atrakcji związanej z komunikacją miejską.


Lotniczy humans factor jako element konieczny zarządzania zasobami ludzkimi w komunikacji publicznej

Autor: Andrzej Fellner, strony: 39-47

Materiał opracowany w ramach projektu europejskiego SHERPA oraz Systemu Zrządzania Bezpieczeństwem (SMS)1. Zaprezentowano zarys wybranych zagadnień dotyczących czynników ludzkich (humans factors), w celu zainspirowania do implementacji lotniczych szkoleń „Humans Factor” dla potrzeb komunikacji powszechnej i nie tylko. Szkolenia te są obowiązkowe w lotnictwie i przyczyniają się do spadku występowania niepożądanych zdarzeń spowodowanych przez człowieka. Opracowany model został wstępnie zmodyfikowany i zweryfikowany podczas szkolenia kadr transportu drogowego i kolejowego. Uzyskane wyniki wskazują, że podczas implementacji rozwiązań organizacyjnych, technicznych czy prawnych, konieczne jest uwzględnianie szkoleń „Humans Factor”, gdyż są one niezbędnym elementem SMS.


Doba kalendarzowa a doba komunikacyjna

Autor: Łukasz Kosobucki, strony: 48-53

Artykuł porusza zagadnienie wpływu oferty przewozowej na przepływy osób na obszarach zurbanizowanych, poprzez dostępność wyrażoną okresem działania. Związany jest on z godzinami odjazdów poszczególnych kursów, które mogą być realizowane w ciągu doby kalendarzowej. Problem stanowią kursy „przechodzące” przez północ, gdyż ich realizacja odbywa się w dwóch dobach kalendarzowych. Konieczne jest zatem stosowanie rozwiązań przyporządkowujących godziny dojazdów do odpowiednich dób: kalendarzowej i komunikacyjnej. Wpływa to zarówno na zapisy w systemach informatycznych, jak i informacjach dla poszczególnych służb ruchu oraz pasażerów.


Ostatnie takie lato. „Polska busiarska” odjedzie do historii?

Autor: Michał Wroński, strony: 54

Bus na parkingu na Palenicy Białczańskiej jeszcze czekał. Choć może raczej należałoby powiedzieć „czatował w zasadzce”. Gdy bowiem co nieco podróżnych zajęło już miejsca kierowca zakomunikował, że owszem – pojedziemy, ale taryfa wynosi nie 10 zł (jak zwykle), tylko 20 zł.


Nie taki kanar straszny... i to już od 9 lat

Autor: Anna Koteras, strony: 55-58

KZK GOP od 2008 roku prowadzi kampanie wizerunkowe, których zadaniem jest przełamanie stereotypowego, negatywnego postrzegania kontrolerów biletów. W akcjach tych kładzie się nacisk głównie na aspekt finansowy. Uświadamia się pasażerom, że kontroler działa w ich interesie. Bowiem tak naprawdę to oni pokrywają koszty związane z „jazdą na gapę”. Kampanie pokazują ponadto, że kontrolerzy biletów mają jeszcze inne obowiązki zawodowe (np. sprawdzanie punktualności przejazdów). W artykule opisane zostały założenia nowej, przygotowanej na 2017 rok akcji, a także przypomniano dotychczas prowadzone działania.


Łódź się zmienia – również komunikacyjnie Ewolucja – nie rewolucja

Autor: Sebastian Grochala, strony: 59-61

Komunikacja tramwajowa w Łodzi już w przyszłym roku obchodzić będzie jubileusz swojego 120-lecia, a autobusy w tym mieście kursują regularnie już od siedemdziesięciu lat. Obecnie w taborze Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego znajduje się blisko 500 wagonów tramwajowych oraz 400 autobusów, które każdego dnia pokonują blisko 150 tys. kilometrów. Tramwaje obsługują 22, a autobusy 80 linii. W tekście autor omówił zakres działalności i funkcjonowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi wraz z prowadzonymi i planowanymi inwestycjami.


Niebieska podróż po Zagrzebiu

Autor: Radosław Gielo, strony: 62-66

Autor opisuje system komunikacji publicznej w Zagrzebiu – stolicy Chorwacji. Każdego dnia wyjeżdża tam na ulice 177 tramwajów i 287 autobusów. Głównie w kolorze niebieskim. Dowiadujemy się gdzie wZagrzebiu można nimi pojechać i w jakiej cenie. Do atrakcyjnego turystycznie Górnego Miasta można wyjechać kolejką linowo- -szynową, która jest jedną z atrakcji Zagrzebia. Wreszcie ciekawą alternatywą podróżowania po stolicy Chorwacji jest rower. Od ponad trzech lat działa tam system miejskiego roweru publicznego. Z artykułu dowiemy się ponadto o połączeniach kolejowych z Zagrzebia m.in. nad Adriatyk – do Splitu czy Rijeki; jakości taboru kolejowego i udogodnień dla pasażerów.Pozostałe wydania

3/2018

3/2018

2/2018

2/2018

1/2018

1/2018

4/2017

4/2017

KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone © 2017 r.