Komunikacja Publiczna 2/2018
Data wydania: 2018-06-22


okladka

Gdzie ci kierowcy?

<p>W bieżącym, drugim w tym roku numerze „Komunikacji Publicznej” poruszamy aktualny i bardzo palący problem – coraz większych braków wśród kierowców pracujących w transporcie zbiorowym. Jest on już widoczny w zdecydowanej większości polskich miast – na chwilę obecną w naszym kraju brakuje od 50 do 100 tysięcy kierowców pojazdów kategorii C, C+E oraz D. Kwestią tą zajęły się także takie instytucje, jak Związek Miast Polskich czy Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej. O sytuacji na rynku ...
Pobierz pdf Pobierz pdf - english version

W bieżącym, drugim w tym roku numerze „Komunikacji Publicznej” poruszamy aktualny i bardzo palący problem – coraz większych braków wśród kierowców pracujących w transporcie zbiorowym. Jest on już widoczny w zdecydowanej większości polskich miast – na chwilę obecną w naszym kraju brakuje od 50 do 100 tysięcy kierowców pojazdów kategorii C, C+E oraz D. Kwestią tą zajęły się także takie instytucje, jak Związek Miast Polskich czy Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej. O sytuacji na rynku komunikacyjnym w Polsce pisze Michał Wroński („Czy jedzie z nami kierowca? Dziś jeszcze tak, ale jutro może go już nie być”). Autor bardzo stanowczo wskazuje, że nieuchronnie zbliża się dzień, kiedy łatwiej będzie kupić nowoczesny autobus niż znaleźć wykwalifikowanego kierowcę, który będzie w stanie ów pojazd poprowadzić. Zdaniem Marcina Żabickiego z IGKM („Tło zmian na rynku pracy zawodowych kierowców autobusowych”), sytuacja, której jesteśmy właśnie świadkami w Polsce, bardzo przypomina podobny kryzys, z jakim zmagały się kraje Europy Zachodniej w drugiej połowie lat 90. ubiegłego stulecia. Autor również analizuje przyczyny, które doprowadziły do tego stanu rzeczy – od zmian demograficznych, skutkujących starzeniem się europejskich społeczeństw, poprzez regulacje prawne, które w naszych warunkach zdecydowanie podnoszą koszt wejścia na rynek nowych pracowników, po nierównomiernie rozłożony wskaźnik bezrobocia, co powoduje, że napotyka się całe regiony, w których drastycznie zaczyna brakować między innymi kierowców (jak wspomina, należą do nich przede wszystkim obszary dużych metropolii, ale również obszary o dobrze rozwiniętych funkcjach przemysłowych). Niemniej obok tych analiz, Żabicki podaje szereg przykładów rozwiązań stosowanych w Europie Zachodniej. Z kolei w tekście dr. Adama Mańki („Wymagania stawiane kierującym środkami różnych rodzajów transportu publicznego”) znalazły się rozważania o wpływie czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo w transporcie, wraz z wyszczególnieniem warunków, jakie powinni spełniać kandydaci do pracy w zawodzie pilota, maszynisty czy kierowcy. Co ciekawe, w warunkach polskich to maszynistom są stawiane najwyższe wymagania w transporcie publicznym – są one one bardziej rygorystyczne niż w przypadku ubiegania się o licencję turystyczną pilota lotniczego! Jędrzej Klatka, radca prawny KZK GOP, publikuje drugą część swojej szczegółowej analizy nowelizacji Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, a prof. Wojciech Bąkowski przedstawia ekonomiczne skutki zniesienia opłat za wybrane usługi komunalne, zwłaszcza w kontekście realizowanych przez polityków postulatów o „darmowej komunikacji publicznej” („Pasywna postawa lokalnych polityków w ekonomicznym podejściu do regulacji przemieszczania się mieszkańców po aglomeracji miejskiej”). Jak zaznacza, konieczność realizacji inwestycji i ponoszenia w związku z tym dodatkowych kosztów, unowocześnianie transportu i ograniczanie wykorzystania pojazdów z silnikami spalinowymi w sytuacji rezygnacji z pobierania opłat w większym stopniu obciąża budżety miast. O planach mobilności piszą Katarzyna Nosal - -Hoy („Proces planowania zrównoważonej mobilności miejskiej”) oraz inż. Bartosz Kielc, dr inż. Grzegorz Karoń i dr hab. inż. Renata Żochowska („Planowanie mobilności dla obiektów na przykładzie uczelni wyższej w aglomeracji katowickiej”). W pierwszym tekście przedstawiono istotę planu i jego cechy charakterystyczne, odróżniające go od dotychczasowych strategii planistycznych. W artykule zaprezentowano poszczególne etapy procesu planowania zrównoważonej mobilności miejskiej, poparte przykładami z miast, które zastosowały już tę koncepcję, drugi artykuł to prezentacja praktycznych działań, wybranych i opisanych w ramach planu mobilności przygotowanego dla budynków Politechniki Śląskiej w Katowicach. W niniejszym numerze znalazły się także teksty poświęcone RODO. Agnieszka Witońska-Pakulska, radca prawny z kancelarii Pakulski, Kilarski i Wspólnicy, analizuje poszczególne zapisy tej regulacji, a Dariusz Pajunk, inspektor ochrony danych w KZK GOP, omawia zasady stosowania RODO w odniesieniu do wcześniej funkcjonujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Życzymy interesującej lektury!

Artykuly

Czy funduszy na komunikację jest za dużo?

Autor: Mateusz Babak, strony: 4

Wnioski w ostatnio rozstrzyganych konkursach na unijne dofinansowania do miejskiego transportu publicznego zwykle nie wyczerpują puli. Nowe konkursy mają rozszerzane kryteria. Jednocześnie ceny nowego taboru i infrastruktury rosną, a zainteresowanie nimi samorządów najwyraźniej maleje...


Czy jedzie z nami kierowca? Dziś jeszcze tak, ale jutro może go już nie być

Autor: Michał Wroński, strony: 8-13

W artykule analizie poddano rynek pracy dla kierowców komunikacji miejskiej. Przedsiębiorstwa komunikacyjne w całym kraju mają problem ze znalezieniem pracowników. Brakuje między innymi odpowiednich ośrodków szkoleniowych, gdzie młodzi ludzie mogliby w sposób systemowy zdobywać określone uprawnienia, a kursy podejmowane indywidualnie są kosztowne. Związek Miast Polskich oraz Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej postulują wprowadzenie odpowiednich zmian z poziomu ministerstwa. Z drugiej strony przewoźnicy starają sobie radzić – organizowane są targi pracy, potencjalni pracownicy kuszeni są coraz lepszymi warunkami. Pracownicy poszukiwani są także za wschodnią granicą Polski. Z drugiej strony, pracownicy coraz silniej naciskają na pracodawców, grożąc np. strajkami.


Tło zmian na rynku pracy zawodowych kierowców autobusowych

Autor: Marcin Żabicki, strony: 14-15

W tekście poruszono problem rosnących braków zatrudnienia wśród kierowców komunikacji publicznej. Sytuacja, której jesteśmy właśnie świadkami w Polsce, bardzo przypomina podobny kryzys, z jakim zmagały się kraje Europy Zachodniej w drugiej połowie lat 90. ubiegłego stulecia. W tekście autor analizuje rozwiązania znane z innych krajów, które przeciwdziałają tej sytuacji i zastanawia się, jakie działania można by wdrożyć w naszym kraju.


Wymagania stawiane kierującym środkami różnych rodzajów transportu publicznego

Autor: Adam Mańka, strony: 16-25

W artykule przedstawiono podstawowe wymagania stawiane kandydatom na pilotów, maszynistów, motorniczych i kierowców autobusów, czyli osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w transporcie publicznym. W zestawieniu tym wskazano na różnice w wymaganiach zdrowotnych oraz predyspozycjach do poszczególnych zawodów. Przedstawiono również podstawowe aspekty związane z czynnikiem ludzkim – HF (z ang. human factor) i koniecznością wprowadzania szkoleń w tym zakresie w całym transporcie publicznym, a nie tylko w branży lotniczej. Omówiono, jakie wsparcie w zarządzaniu, nie tylko w zakresie poprawy bezpieczeństwa, daje systematycznie prowadzona analiza ryzyka metodą FMEA.


Na Śląsku potrzebna jest kolej metropolitalna Bo transport trzeba postrzegać całościowo

Autor: Michał Wroński, strony: 26-28

Okomunikacji publicznej w metropolii, nowym projekcie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i linii kolejowej do lotniska w Pyrzowicach rozmawiamy z posłem Jerzym Polaczkiem, wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Infrastruktury i byłym ministrem transportu


Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Autor: Jędrzej Klatka, strony: 29-33

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa ogłosiło kolejną wersję projektu nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – wersję z dnia 16 lutego 2018 roku. W artykule autor obszernie wyjaśnia kolejne zaproponowane zmiany. Tekst stanowi drugą część artykułu opublikowanego w „Komunikacji Publicznej” nr 1/2018 roku.


Pasywna postawa lokalnych polityków w ekonomicznym podejściu do regulacji przemieszczania się mieszkańców po aglomeracji miejskiej

Autor: Wojciech Bąkowski, strony: 34-36

W tekście autor analizuje wpływ zniesienia opłat za wybrane usługi komunalne na funkcjonujący rynek, zwłaszcza w kontekście realizowanych przez polityków postulatów o „darmowej komunikacji publicznej”. Autor podkreśla równocześnie konieczność realizacji inwestycji i ponoszenia w związku z tym dodatkowych kosztów, w celu unowocześniania transportu i ograniczania wykorzystania pojazdów z silnikami spalinowymi, co w sytuacji rezygnacji z pobierania opłat w większym stopniu obciąża budżety miast.


Jestem klientem, a nie mecenasem

Autor: Michał Wroński, strony: 37

Z komunikacji publicznej korzystam dzień w dzień od jakichś 20 lat. Ostrożnie licząc, tylko tytułem regularnie kupowanych biletów okresowych zostawiłem w niej przez ten czas ponad 20 tysięcy złotych, czyli równowartość paroletniego samochodu. Jestem więc klientem stałym i wypłacalnym. Ostatnio coraz częściej zaczynam jednak odnosić wrażenie, że z klienta zamieniam się w mecenasa.


Proces planowania zrównoważonej mobilności miejskiej

Autor: Katarzyna Nosal-Hoy, strony: 38-43

We współczesnych miastach dąży się do zapewnienia społeczeństwu swobodnego przemieszczania się, dostępu, komunikowania, handlu oraz nawiązywania kontaktów w sposób, który nie zaburza dobrobytu w kontekście społecznym, środowiskowym oraz gospodarczym. Instrumentem umożliwiającym sprostanie tym wyzwaniom jest plan zrównoważonej mobilności miejskiej. W artykule przedstawiono istotę planu i jego cechy charakterystyczne, odróżniające go od dotychczasowych strategii planistycznych. Ponadto artykuł prezentuje poszczególne etapy procesu planowania zrównoważonej mobilności miejskiej, poparte przykładami z miast, które zastosowały już tę koncepcję.


Planowanie mobilności dla obiektów na przykładzie uczelni wyższej w aglomeracji katowickiej

Autor: Grzegorz Karoń, Bartosz Kielc, Renata Żochowska, strony: 44-54

W artykule przedstawiono wybrane działania w ramach planu mobilności przygotowanego dla obiektów – budynków Politechniki Śląskiej w Katowicach. Omówiono działania obejmujące między innymi: redukcję podróży/ruchu do i z obiektu, poprawę oferty komunikacji publicznej (publicznego transportu zbiorowego), poprawę jakości infrastruktury rowerowej, zwiększenie napełnienia samochodów osobowych (carpooling) oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu w otoczeniu obiektu. Wybór prezentowanych działań uzasadniony został wynikami badań zachowań i preferencji transportowych użytkowników – pracowników i studentów Politechniki Śląskiej w Katowicach.


Autobusy elektryczne – przyszłość czy już teraźniejszość?

Autor: Krzysztof Krawiec, strony: 55-59

W transporcie publicznym w okresie ostatnich kilku lat obserwuje się dynamicznie postępujący proces wymiany floty autobusów miejskich. Jedną z dostępnych technologii są autobusy wyposażone w silnik elektryczny, które mogą stanowić przyszłość w publicznym transporcie zbiorowym. W artykule przedstawiono argumenty za wprowadzeniem ich do eksploatacji na szeroką skalę w transporcie publicznym oraz bariery, które mogą utrudniać ten proces.


Zasady przetwarzania danych osobowych

Autor: Agnieszka Witońska-Pakulska, strony: 60-62

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. W tekście przeanalizowane zostały podstawy prawne umożliwiające przetwarzanie danych osobowych oraz wyszczególniono obowiązki administratora takich danych.


RODO = ochrona danych pasażerów

Autor: Dariusz Pajunk, strony: 63-66

W artykule szeroko omówione zostały zasady stosowania RODO w odniesieniu do wcześniej funkcjonujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Autor wyjaśnia zasady przyświecające twórcom nowych zapisów, które mają na celu zabezpieczenie interesów osób fizycznych w dobie intensywnego rozwoju nowoczesnych technologii. Jednocześnie, jak zaznacza autor, administrator, który chronił dane osobowe zgodnie z obowiązującymi już wcześniej przepisami, obecnie ma do wprowadzenia niewielkie zmiany.


Czy podróże pociągiem mogą pociągać?

Autor: Krzysztof Łęcki, strony: 67

Kiedy znany socjolog Andrzej Zybertowicz zatytułował swoją książkę „Pociąg do Polski, Polska do pociągu”, to oczywiście ów „pociąg” potraktował jednocześnie i metaforycznie, i dwuznacznie. To zresztą nie wyjątek, to tylko jedna z wielu najwyraźniej pociągających gier językowych z pociągiem w tle. Znacznie wcześniej ukazała się wszak powieść Andrzeja Barta „Pociąg do podróży”. Pytanie-parafraza: „Czy pociągają Państwa podróże pociągiem?” nie jest zatem moim autorskim pomysłem.Pozostałe wydania

3/2018

3/2018

1/2018

1/2018

4/2017

4/2017

KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone © 2017 r.