Komunikacja Publiczna 3/2018
Data wydania: 2018-11-27


okladka

Jak zawsze – ekonomia

<p>Oddajemy w Państwa ręce trzeci numer „Komunikacji Publicznej” w 2018 roku. Gorącym<br />tematem ostatnich miesięcy było niewątpliwie uruchomienie pierwszego komercyjnego połączenia prywatnego przewoźnika kolejowego. Jak pisze <strong>Jakub Wosik</strong> (LeoExpress – dla kogo przełom na rynku kolejowym będzie opłacalny?), prywatni przewoźnicy kolejowi u fundamentów swojej działalności różnią się od swoich państwowych odpowiedników: realizują przewozy na tej samej trasie bez innych źródeł ...
Pobierz pdf Pobierz pdf - english version

Oddajemy w Państwa ręce trzeci numer „Komunikacji Publicznej” w 2018 roku. Gorącym
tematem ostatnich miesięcy było niewątpliwie uruchomienie pierwszego komercyjnego połączenia prywatnego przewoźnika kolejowego. Jak pisze Jakub Wosik (LeoExpress – dla kogo przełom na rynku kolejowym będzie opłacalny?), prywatni przewoźnicy kolejowi u fundamentów swojej działalności różnią się od swoich państwowych odpowiedników: realizują przewozy na tej samej trasie bez innych źródeł dochodu niż zyski ze sprzedaży biletów i prowadzą działalność stricte komercyjną. Spółki państwowe są wspierane finansowo z budżetu państwa. Realizują one przewozy kolejowe na całej sieci kolejowej: zarówno w relacjach cieszących się dużym zainteresowaniem pasażerów, jak i tych nieatrakcyjnych z finansowego punktu widzenia. Pierwszym filarem zapewnienia sobie powodzenia na trudnym rynku przewozów osób jest stworzenie dobrej sieci sprzedaży i odpowiedni kontakt z klientem. W jaki sposób te plany będą realizowane? Tu już emocje nieco studzi Michał Wroński (Huczny start i szybkie hamowanie, czyli pouczająca historia pewnego debiutu). Jak możemy przeczytać w tekście, półtora miesiąca
po uroczystym uruchomieniu połączeń kolejowych z Pragi przez Katowice do Krakowa
podjęto decyzję o czasowym ich zawieszeniu. Decyzja tłumaczona była prowadzonymi przez PKP PLK pracami torowymi. Jak się okazało, nowoczesny tabor, międzynarodowe doświadczenie i świetny marketing nie gwarantują sukcesu, jeśli nie towarzyszy temu odpowiednia infrastruktura.

Artykuly

Unijne zakupy już bez diesli

Autor: Mateusz Babak, strony: 4

Zakładane na kolejne lata zakupy taboru autobusowego z tradycyjnymi silnikami mogą okazać się droższe, niż planowano. Unijne wsparcie nie będzie już kierowane na autobusy napędzane wyłącznie silnikami wysokoprężnymi, choćbybyły zgodne z najnowszymi normami.


Leo Expres – dla kogo przełom na rynku kolejowym będzie opłacalny?

Autor: JAKUB WOSIK, strony: 8-9

20 lipca 2018 roku polscy pasażerowie doświadczyli, jak sam zainteresowany to określa, „nowej jakości na polskich torach”. Mianowicie był to dzień, w którym pierwszy prywatny przewoźnik wje- chał do Polski, realizując pierwsze komercyjne połączenie. Przewoźnik, o którym mowa, to czeski Leo Express – prywatny przewoźnik kolejowy, funkcjonujący od 2011 roku jako RAPID Express i od 2012 roku wykonujący przewozy pomiędzy Pragą a Ostrawą, z wykorzystaniem elektrycznych ze- społów trakcyjnych Stadler FLIRT, których jest właścicielem.


Huczny start i szybkie hamowanie, czyli pouczająca historia pewnego debiutu

Autor: Michał Wroński, strony: 10-11

Piętnaście minut – tyle zadecydowało o czasowym zawieszeniu przez czeski Leo Express bezpośrednich połączeń kolejowych z Pragi przez Katowice do Krakowa. Decyzja przewoźnika, podjęta raptem półtora miesiąca po hucznym uruchomieniu tejże właśnie relacji, tłumaczona była prowadzonymi przez PKP PLK pracami torowymi, które spowodowałyby wydłużenie czasu przejazdu o wspomniany kwadrans. To zaś – zdaniem władz spółki – sprawiłoby, że połączenie przestałoby już być konkurencyjne wobec podróży innymi rodzajami transportu. Jak się okazało, nowoczesny tabor, międzynarodowe doświadczenie i świetny marketing nie gwarantują sukcesu, jeśli nie towarzyszy temu odpowiednia infrastruktura.


Białe plamy i wykluczenie społeczne – transportowe

Autor: Prof. dr hab. Wojciech Bąkowski, strony: 12-14

Wprowadzenie systemowych zmian w obsłudze podmiejskich i regionalnych przewozów zbiorowych poprzedziła szeroka i trwająca przez kilka lat dyskusja nad zawartością nowej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.


Metro, ogórki i dwa ważne pytania

Autor: Michał Wroński, strony: 15

ało jest przedsięwzięć z dziedziny transportu zbiorowego, które pobudzają wyobraźnię równie mocno jak budowa metra. No, może kilka lat temu podobny efekt wywoływało jeszcze pendolino, lecz od tego czasu zdążyło się już nieco opatrzeć, a że też infrastruktury, gdzie włoskie cacko mogłoby w pełni wykazać swoje możliwości, wciąż jest jak na lekarstwo, to i efekt „wow” osłabł. Pomijam tu ekstrawaganckie pomysły w rodzaju hyperloopa, które być może elektryzują komunikacyjnych wizjonerów, ale cała reszta traktuje je niczym historie o zielonych ludzikach w latających talerzach.


Analiza zachowań i preferencji transportowych użytkowników obiektów dla potrzeb planowania mobilności. Wyniki badań ankietowych – część 1

strony: 16-22

Treść artykułu jest kontynuacją problematyki podejmowanej w artykule „Planowanie mobilności dla obiektów na przykładzie uczelni wyższej w aglomeracji katowickiej”, zamieszczonym w numerze 2(71)/2018 kwartalnika „Komunikacja Publiczna” i stanowi rozwinięcie zagadnienia w zakresie analizy wybranych wyników badań ankietowych, które przeprowadzono w maju 2017 roku na reprezentatywnej próbie użytkowników uczelni wyższej w aglomeracji katowickiej.


IoT – Internet Rzeczy jako narzędzie pomiaru komfortu i zapewnienia bezpieczeństwa w środkach transportu publicznego

Autor: Janusz Ćwiek, strony: 23-29

Celem artykułu jest omówienie problematyki komfortu w środkach transportu publicznego w zakresie pomiaru oraz analizy temperatury, wilgotności i natężenia światła. Do badań tych wykorzystane zostało autorskie oprzyrządowanie, wykonane przez zespół studentów Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej, przy wsparciu merytorycznym kadry Katedry Transportu Kolejowego Wydziału Transportu.


Zastosowanie fotowoltaicznych ogniw barwnikowych w transporcie samochodowym

Autor: Agnieszka Wierzbicka, Łukasz Wierzbicki, strony: 30-35

Zwiększające się zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wymuszony przez to rozwój energetyki konwencjonalnej pociągają za sobą wzrost zakresu eksploatacji zarówno paliw kopalnych, jak i paliw ciekłych czy gazowych. Wynikający z tego wzrost cen energii elektrycznej, zmniejszanie się zasobów złóż surowców naturalnych, jak również towarzyszący temu coraz większy poziom świadomości ekologicznej sprawiają, że zagadnienia związane z poszukiwaniem nowoczesnych, alternatywnych źródeł energii w codziennym życiu oraz transporcie drogowym są obecnie szeroko rozwijane.


Kupować czy modernizować tabor kolejowy?

Autor: Jarosław Konieczny, strony: 36-41

Ze względu na głębokie przemiany, jakie zachodzą wśród polskich przewoźników kolejowych, a także w samej infrastrukturze kolejowej, warto odpowiedzieć pytanie, które rozwiązanie jest bardziej sensowne i bardziej przyszłościowe. Koronnym argumentem przy podejmowaniu decyzji powinny być jednak nie względy finansowe, ale przede wszystkim bezpieczeństwo i komfort podróży.


Obowiązek używania przez kierowców w ciągu dnia świateł mijania lub świateł do jazdy dziennej

Autor: Elżbieta Macioszek, Damian Lach, strony: 42-52

W Polsce zasady poruszania się po drogach publicznych regulowane są ustawą z 1997 roku Prawo o ruchu drogowym [5]. Ustawa ta w kolejnych latach była kilkakrotnie zmieniana (ostatnia nowelizacja miała miejsce w 2017 roku [7]). W 2007 roku weszła w życie nowelizacja tej ustawy [6], na mocy której kierujący pojazdami zostali zobowiązani do całodobowego używania świateł mijania.


Czy powszechny satelitarny system GPS jest wiarygodny w przypadku komercyjnego, operacyjnego stosowania w komunikacji powszechnej?

Autor: Andrzej Fellner, strony: 53-61

Dynamiczny rozwój naukowo-techniczny to przyczyna powszechnej implementacji technik i technologii satelitarnych oraz pojawienia się nowej specjalizacji – nawigacji satelitarnej. Jest to specjalność radionawigacji, nauka o prowadzeniu obiektów w ekosferze ziemskiej oraz planowaniu i stosowaniu niezbędnej infrastruktury, w oparciu o sygnały radiowe emitowane przez systemy satelitarne, w celu zapewnienia dokładnego, niezawodnego i bezpiecznego osiągnięcia funkcji celu tego przemieszczania.


Transport miejski z wykorzystaniem usług typu „sharing”

Autor: Katarzyna Turoń, Piotr Czech, strony: 62-66

Transport w mieście pełni bardzo istotną rolę w życiu społeczeństwa. Jego sprawne funkcjonowanie jest w stanie zapewnić odpowiedni przepływ dóbr, osób czy informacji [11]. Z punktu widzenia społecznego jego odpowiednie działanie zaspokaja jedną z podstawowych potrzeb człowieka, jaką jest przemieszczanie się [16], [17]. Z uwagi na kryteria ekonomiczne uważany jest za krwioobieg wspierający prawidłowy rozwój gospodarczy. Z kolei dla miasta może stanowić wizytówkę i pełnić rolę wartości dodanej podczas oceny atrakcyjności danego obszaru z punktu widzenia turystyki czy planowanych inwestycji. Transport niesie za sobą także wiele problemów, zwłaszcza związanych z zanieczyszczeniem środowiska czy generowaniem zatłoczeń w centrach miast [13], [20]. Aby zminimalizować jego negatywny wpływ na otoczenie, oprócz spełnienia wszelkich wymogów społecznych, transportowych czy ekonomicznych, szczególnie ważną rolę pełnią aspekty zrównoważonego rozwoju. Z uwagi na chęć zapewnienia odpowiedniego balansu pomiędzy wszelkimi czynnikami kształtującymi sprawnie funkcjonujący system transportowy w miastach wprowadzane są różnego rodzaju innowacje. Zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju stawiają one na elementy służące osiągnięciu tzw. zrównoważonej mobilności i kreowaniu miast jako obszarów prospołecznych [5], [24]. Jedną z możliwości wspierania miejskiego systemu transportowego jest koncepcja sharing economy.


„SKOŃCZYŁY SIĘ ŻARTY, ZACZĘŁY SIĘ SCHODY...”

strony: 67

Ktoś może zażartować, że na katowickim dworcu PKP nieczynne schody ruchome to taka mała świecka tradycja – wreszcie przed przebudową dawnego dworca też ruchome z nazwy schody były tradycyjnie nieruchome. Dla mnie jednak to raczej klątwa, której jak najszybciej trzeba zaradzić.Pozostałe wydania

2/2018

2/2018

1/2018

1/2018

4/2017

4/2017

KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone © 2017 r.