Komunikacja 1/2014
Data wydania: 2014-04-14


okladka

Jedyny taki konkurs

<p style="text-align: justify;">Już po raz piąty z rzędu Targom Transpor­tu Publicznego SilesiaKOMUNIKACJA, któ­re odbędą się 15 i 16 kwietnia 2014 roku w Sosnowcu, towarzyszyć będzie Konkurs na Produkt w Komunikacji Miejskiej Przyja­zny Osobom z Niepełnosprawnością. Jest on organizowany przez Komunikacyjny Zwią­zek Komunalny GOP, przy współudziale Cen­trum Targowo-Wystawienniczego Expo Si­lesia. Partnerami konkursu są stowarzysze­nia, organizacje pożytku publicznego, jed­nostki samorządu ...
Pobierz pdf

Już po raz piąty z rzędu Targom Transpor­tu Publicznego SilesiaKOMUNIKACJA, któ­re odbędą się 15 i 16 kwietnia 2014 roku w Sosnowcu, towarzyszyć będzie Konkurs na Produkt w Komunikacji Miejskiej Przyja­zny Osobom z Niepełnosprawnością. Jest on organizowany przez Komunikacyjny Zwią­zek Komunalny GOP, przy współudziale Cen­trum Targowo-Wystawienniczego Expo Si­lesia. Partnerami konkursu są stowarzysze­nia, organizacje pożytku publicznego, jed­nostki samorządu terytorialnego, spółki pra­wa handlowego oraz inne podmioty pro­wadzące działalność gospodarczą na wła­sny rachunek, które w ramach współpracy z KZK GOP zaangażowane są w propago­wanie idei konkursu. W jego trakcie ocenia­ne są produkty wszystkich firm biorących udział w targach SilesiaKOMUNIKACJA. Oce­nie poddawany jest jeden produkt, prezen­towany na targach w następujących kate­goriach: Pojazdy, Informacja, Infrastruktura przystankowa, Produkt innowacyjny.

W dniu konkursu powoływana jest komi­sja konkursowa, w skład której wchodzą za­równo przedstawiciele KZK GOP, jak i orga­nizacji zrzeszających osoby niepełnospraw­ne. To bardzo ważne, aby produkty w komu­nikacji miejskiej, które mają być przyjazne osobom niepełnosprawnym, oceniali sami zainteresowani. Dlatego też w komisji znaj­dują się reprezentanci różnych niepełno­sprawności, dzięki czemu możliwe jest spoj­rzenie na zastosowane udogodnienia przez pryzmat ludzi z odmiennymi trudnościami, a przez to różnymi potrzebami.

W ocenie komisji co roku widać znaczny pro­gres w prezentowanych modelach autobu­sów. Zauważalny jest także przez te pięć lat wzrost świadomości wystawców na temat potrzeb pasażerów z niepełnosprawnością i wystawiane autobusy w większości nie budzą wątpliwości co do przyjazności dla osób niepełnosprawnych. Komisja konkur­sowa kieruje się zawsze tymi samymi kryte­riami przy ocenie produktów, dlatego bra­ne pod uwagę jest wiele aspektów ważnych dla osób z niepełnosprawnością. Specjalne oznakowanie czy niska podłoga już nie wy­starczą, aby pojazd został na pewno zaliczo­ny do grona produktów przyjaznych.

A na co dokładnie zwraca się uwagę przy wyborze najbardziej przyjaznego modelu autobusu? Oprócz wspomnianego już ozna­kowania zewnętrznego i wewnętrznego po­jazdów czy niskiej podłogi, ocenie podle­ga również wyposażenie pomagające przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu. Szcze­gólnie zwraca się uwagę na łatwość, z jaką można rozłożyć pochylnię, na mechanicz­nie uruchamiany podnośnik oraz prawidło­we oznakowanie jego krawędzi. Oceniane są także ergonomia i aranżacja wnętrza, do­stępność poręczy i uchwytów, usytuowanie nieutrudniające poruszania się w pojeździe, barwa poręczy, liczba miejsc i ich zabez­pieczenie dla pasażerów na wózkach. Nie bez znaczenia dla komfortu podróżowania przez osobę niepełnosprawną jest też moż­liwość swobodnego komunikowania się z kierowcą i powiadamiania o konieczności zatrzymania pojazdu i wyjścia z niego. Anali­zom poddawane są też urządzenia do stero­wania i kontroli drzwi. Jak są dostępne, czy są kontrastowe i mają oznaczenie w alfabe­cie Braille'a.

Warto walczyć o tę nagrodę, ponieważ kon­kurs ten jest jedynym takim, organizowa­nym w branży transportowej w naszym kra­ju. Dla producentów powinien liczyć się głos osób z niepełnosprawnością, bo jeśli trans­port publiczny będzie przyjazny dla nich, to oznacza, że będzie również dostępny dla każdego, a o to przecież chodzi.

A co daje nagroda i tytuł? Oprócz presti­żu i budującej świadomości, że aktywnie uczestniczy się w tworzeniu transportu pu­blicznego przyjaznego dla osób niepełno­sprawnych, nagrodzeni producenci mogą wykorzystać znak w promowaniu swojego produktu na wszystkich polach eksploatacji.

Do zobaczenia na targach SiesiaKOMUNIKACJA!

 

Artykuly

Rosyjska "Jaskółka" podbiła serca kibiców

Autor: Radosław Gielo, strony: 8-15

Rosjanie zorganizowali najdroższe igrzyska w historii, ale prawdopodobnie - choć to rzecz indywidualnego gustu - także najlepsze. Areny sportowe zbudowane w Soczi budziły zachwyt zagranicznych gości. Z dotarciem też nie było kłopotu, bowiem między obiektami kursowały tysiące busików i autobusów, a prawdziwą furorę zrobił pociąg "jaskółka"


Miejska mobilność jutra

Autor: Jan Borghuis, strony: 16-19

Przyszłość publicznego transportu miejskiego leży w systemach transportowych, które zapewnią dostęp na życzenie do rowerów, samochodów i innych środków i usług transportowych.


Stale rośniemy w siłę

Autor: Katarzyna Migdoł-Rogóż, strony: 20-21

Od 2009 roku są coraz lepsi. Targi Transportu Publicznego SilesiaKOMUNIKACJA stale rosną w siłę, zapewniając wystawcom i zwiedzającym coraz wyższą jakość. To jedyne miejsce w Polsce, gdzie spotykają się wszystkie obszary transportu publicznego.


Rola pracy emocjonalnej w transporcie publicznym

Autor: Karolina Lubieniecka-Kocoń, Paweł Kocoń, strony: 22-29

Transport publiczny, zgodnie ze swoją nazwą, kojarzy się z przewożeniem osób z przysłowiowego miasta A do miasta B. Taki transport ma być przede wszystkim tani i dostępny rzeszom ludzi, może - choć nie musi - być komfortowy i wygodny.


Uniwersalne podejście do transportu

Autor: Michał Dębiec, strony: 30-35

Zasady uniwersalnego projektowania zostały zebrane i opracowane z myślą o tym, żeby maksymalizować wykorzystanie usług i produktów przez użytkowników. Nic więc dziwnego, że szybko pojawiły się na sztandarach ekspertów lobbujących za zwiększeniem dostępności dla osób niepełnosprawnych.


Nielegalne rozklejanie plakatów

Autor: Katarzyna Lesińska, strony: 36-38

Pstrokate, niedbale przyklejone plakaty, które po pewnym czasie blakną od słońca, ze zwisającymi resztkami taśmy klejącej lub częściowo zdarte przez przypadkowych przechodniów - to aktualny obraz miejskiej infrastruktury w każdym mieście


Czas pracy kierowców i motorniczych komunikacji miejskiej

Autor: Krzysztof Wójcik, strony: 39-41

Według niektórych medialnych doniesień czas kryzysu gospodarczego w Polsce mija. Gospodarka prężnie się rozwija, Produkt Krajowy Brutto wzrasta, bezrobocie maleje, a inflacja nie szybuje wysoko ku górze. Statystycznie - jest dobrze, ale może się okazać, że nie wszystkim będzie żyło się lepiej i dostatniej.


Karta Warszawiaka

Autor: Igor Krajnow, strony: 42-47

Stolica premiuje osoby, które dokładają się do kosztów funkcjonowania miasta i rozliczają w Warszawie swój PIT. A nie każdy wie, że PIT to największe źródło dochodów miasta, wynoszące aż 1/3 wszystkich pieniędzy stolicy. Od jednej osoby płacącej w niej podatek do kasy miasta wpływa średnio 3,1 tysiąca złotych.


Tramwaj do walki z lodem na sieci

Autor: Marek Gancarczyk, strony: 48-49

Zima się skończyła i pewnie nikt o śniegu i lodzie już nie myśli. Przynajmniej wśród pasażerów. Jednak zajmując się komunikacją, o problemach, które mogą się pojawić w okresie zimowym trzeba myśleć na długo przed ochłodzeniem i pierwszymi opadami. Najlepiej jeszcze latem.


Elektroniczne systemy biletowe w Europie

Autor: Emil Markowiak, strony: 50-53

Wprowadzenie biletów elektronicznych jest powszechnym trendem w komunikacji miejskiej. Taki bilet jest wygodniejszy w użyciu, ponieważ na jednym nośniku można zapisywać kolejne bilety, gdy dotychczas każdy bilet był osobnym kawałkiem papieru. W celu zachęcenia mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej organizatorzy transportu mogą wprowadzać elastyczne rozwiązania taryfowe, a pasażer nie dość, że oszczędza pieniądze, to nie musi sam obliczać należnych kwot, tylko robi to za niego system.


Komunikacją miejską po wodzie

Autor: Piotr T. Nowakowski, strony: 54-61

Wenecja wzniesiona jest na archipelagu 126 bagnistych wysp, poprzecinanych przez 182 kanały płytkiej laguny, a połączonych ze sobą dzięki 433 mostom. Kanały pełnią w starej części miasta funkcję swoistych dróg. Tutaj, tak jak przed wiekami, poruszać się można tylko transportem wodnym albo na piechotę.


Już wiesz, kiedy przyjedzie

Autor: Emil Markowiak, strony: 62-63

Kiedyprzyjedzie.pl to usługa, która w prosty i tani sposób zapewnia kompleksową informację o lokalizacji pojazdów komunikacji miejskiej. Skorzystają z niej nie tylko pasażerowie, ale również organizatorzy i operatorzy transportu publicznego.


Umiarkowany optymizm co do ŚKUP

Autor: Mateusz Babak, strony: 63

Zwykle wolę umiarkowany optymizm od pesymizmu. W myśleniu o komunikacji w regionie również. W obserwowaniu postępów przy realizacji dużych projektów. A także w analizie ich sensowności i celowości. Ale muszą być ku temu jakieś podstawy.


Duży może więcej?

Autor: Tomasz Głogowski, strony: 64

Przez ponad 22 lata funkcjonowanie KZK GOP kilkakrotnie wieszczono już rozpad Związku. Nic takiego się jednak nie stało, a tendencja wręcz się odwróciła. Związek zrzesza dziś 27 gmin, najwięcej w swojej historii.


Jesteśmy brudasami...

Autor: Przemysław Jedlecki, strony: 65

Katowice nie mają szczęścia do dworców autobusowych. W czasach Polski Ludowej postanowiono, że wozy Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego będą zabierać i zostawiać pasażerów na placu Wilhelma Szewczyka, tuż pod dworcem kolejowym.


Za darmową komunikację dziekuję

Autor: Michał Wroński,

Czy chciałbym jeździć komunikacją miejską za darmo? Pewnie, że chciałbym. W końcu co roku wydaje na nią przeszło 1500 złotych, a miałbym parę innych pomysłów, jak tę kwotę zagospodarować.Pozostałe wydania

3/2018

3/2018

2/2018

2/2018

1/2018

1/2018

4/2017

4/2017

KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone © 2017 r.