Rada naukowa


Piotr Czech

Przewodniczący Rady Programowej i Naukowej

Grzegorz Dydkowski

Barbara Kos

Maria Michałowska

Jerzy Mikulski

Robert Tomanek

Anna Urbanek

Roman Urbańczyk

Wojciech Czech

Katarzyna Chruzik

Andrzej Fellner

Grzegorz Karoń

KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone © 2017 r.