Redakcja czasopisma


Anna Koteras

Redaktor naczelna

Adam Mańka

Redaktor naukowy

Wojciech Bąkowski

Współpraca

Michał Wroński

Współpraca

Wydawca: Komunikacyjny Związek Komunalny GOP

Ul. Barbary 21a
40-053 Katowice
KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone © 2017 r.